Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA AKADEMICKÉ/HO PRACOVNÍKA/PRACOVNICE PRO KATEDRU REŽIE FAMU – ASISTENT/KA VEDOUCÍ/HO DÍLNY

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru režie FAMU – asistent/ka vedoucí/ho dílny

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • Asistence vedoucí/mu dílny dle koncepce dílny
 • Výuka režijních dovedností formou dílny, seminářů a konzultací
 • Vedení teoretických bakalářských prací v českém jazyce

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • vysokoškolské vzdělání uměleckého zaměření
 • pedagogická praxe
 • kulturní rozhled a znalost současné světové kinematografie
 • organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita
 • znalost anglického jazyka slovem a písmem

Nástup: červenec – září 2021

Pracovní úvazek:  0,3

platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky v rozsahu minimálně 6 normostran
 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, email
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 20. 6. 2021 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog Katedra režie. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

V Praze dne 20. 5. 2021                                 

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

děkanka FAMU

20. května 2021