Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ KHD - PEDAGOG/PEDAGOŽKA PROFILOVÝCH TEORETICKÝCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU HERNÍ DESIGN

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen  FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho  pracovníka/pracovnice pro Katedru herního designu FAMU – pedagog/pedagožka profilových teoretických předmětů studijního programu Herní design.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU za dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětů „Herní teorie I.“, „Herní teorie II.“  a „Digital game histories“ a případně výuka dalších předmětů zaměřených na oblast historie a teorie videoher
 • vedení a oponování teoretických diplomových prací
 • účast při přijímacím řízení, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušební komisi státních závěrečných zkoušek a na studijních soustředěních KHD

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • vysokoškolské vzdělání uměleckého, uměnovědného nebo společenskovědního zaměření
 • pedagogická praxe 
 • publikační činnost v oblasti game studies
 • kulturní rozhled a znalost české i světové videoherní tvorby
 • organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka (předmět „Digital game histories“ je vyučován v anglickém jazyce)

Datum nástupu: 1. 10. 2022 nebo dle dohody

Pracovní úvazek:

 • 0,4 nebo dle dohody
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky předmětů „Herní teorie I.“ a „Herní teorie II.“ v rozsahu 2‑4 normostran
 • vlastní nástin koncepce výuky předmětu „Digital game histories“ v rozsahu 1-2 normostran (v angličtině)
 • reprezentativní soupis publikovaných textů
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 17. 7. 2022 elektronicky na e-mailovou  adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog/pedagožka KHD – teoretik/teoretička. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášky.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním  poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)  a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.  Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít https://www.amu.cz/cs/uredni deska/ochrana-osobnich-udaju/. 

16. června 2022