Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ CAS - PEDAGOG/PEDAGOŽKA PRO VÝUKU PROFILOVÉHO OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ STUDIA

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Centrum audiovizuálních studií (CAS) FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU za dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětů zaměřených 3D grafiku, technologii herních enginů a virtuální realitu minimálně v rozsahu 2 kurzy týdně
 • vedení, údržba a rozvoj technologického pracoviště pro 3D a virtuální realitu
 • účast při přijímacích řízeních, klauzurních zkouškách, ve zkušebních komisích státních závěrečných zkoušek a na studijním soustředění katedry
 • vedení a oponování praktických bakalářských a diplomových prací
 • účast na vědecko-výzkumné a publikační činnosti katedry

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • VŠ vzdělání v oblasti výtvarného nebo mediálního umění
 • vlastní tvůrčí a umělecká činnost
 • vlastní profesionální praxe v oboru 3D grafiky, herních enginů, interaktivity nebo souvisejících oblastí
 • pedagogické zkušenosti
 • organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 evropského referenčního rámce

Datum nástupu:

 • srpen 2022 nebo dle dohody

Pracovní úvazek:

 • 0,5
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • strukturovaný životopis
 • umělecké portfolio
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 14. 7. 2022 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení akademický pracovník/akademická pracovnice CAS – pedagog/pedagožka pro výuku profilového oboru Audiovizuální studia.

Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášky.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.  

 

 

14. června 2022