Random Image

VOLBY NA OBSAZENÍ INSTITUTU OMBUDSMANA*OMBUDSMANKY FAMU

Vážené členky, vážení členové akademické obce FAMU,
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
rádi bychom Vás informovali, že byly vyhlášeny nové volby na obsazení institutu ombudsmana*ombudsmanky FAMU a rádi bychom Vás vyzvali k předkládání návrhů kandidátů*kandidátek.
 
Návrh musí obsahovat:
a)    jednoznačnou identifikaci předkladatele;
b)    podpis předkladatele;
c)     jednoznačnou identifikaci kandidáta*kandidátky;
d)    souhlas kandidáta*kandidátky a jeho*její vlastnoruční podpis.

Podrobné informace o podmínkách pro předkládání návrhů naleznete v přiloženém dokumentu, který je zveřejněn na úřední desce na webu: https://www.famu.cz/cs/fakulta/uredni-deska/volby-na-obsazeni-institutu-ombudsmanaombudsmanky-famu/.

Návrhy předkládejte k rukám paní děkanky PhDr. Andrey Slovákové, Ph.D., MBA, a to osobně na sekretariátu děkanátu nebo elektronicky na e‑mail kristyna.sperkova@famu.cz. Návrhy musí být doručeny do 11. července 2022 do 12:00.

Informace o institutu ombudsmana* ombudsmanky najdete zde:
https://www.famu.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/ombudsmanka/

20. června 2022