Random Image

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY KE STUDUJÍCÍM

Milé studentky, milí studenti,

vítejte v novém akademickém roce.

Vstupujeme do něj za proměněných a proměnlivých okolností, které ovlivňují naše osobní i profesní a studijní životy způsoby, jež v mnoha ohledech nemají srovnání. Většina vaší výuky se bude realizovat distančně anebo v určitých podobách hybridnosti. Budete se osobně potkávat míň, než jste zvyklí. Škola i jednotlivé katedry se na tyto způsoby výuky připravovaly. Vyučující stojí před nelehkým úkolem znovuvynalézt své předměty, promýšlí a připravují je jinak. Výuka je společný proces a podstatnou roli v její podobě hrajete vy – jste také její spolutvůrci/tvůrkyně. Online setkávání umožňuje různorodé způsoby interaktivity a sdílení, účastněte se jich. Pokud budete mít podněty a nápady, mluvte se svými vyučujícími či vedoucími kateder. Buďte v těchto nových modech našeho fungování společně se svými spolužačkami a spolužáky i vyučujícími. Prohlubování poznání je tím nejdůležitějším společným zájmem a cílem nás všech – to, jestli se nám podaří i nové podoby výuky k němu využít pořádně, také závisí na nás všech.

Především přeji vám a vašim blízkým pevné zdraví. Přeji vám také, aby byl nadcházející semestr pro vás přínosný a inspirativní, byť zcela novými a možná i nečekanými způsoby.

Andrea Slováková
děkanka

1. října 2020