Random Image

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY K PEDAGOGŮM A OSTATNÍM ZAMĚSTNANCŮM

Milé pedagožky, milí pedagogové,


vítejte v novém akademickém roce.

Vstupujeme do něj za proměněných a proměnlivých okolností, které ovlivňují naše osobní i profesní životy způsoby, jež v mnoha ohledech nemají srovnání. Avšak vedle komplikací nám tyto jiné mody fungování nabízí také příležitost znovu promyslet podoby odevzdávání různých typů vědomostí a dovedností. A vynalézt pozměněné či úplně nové cesty. Vím, že to pro Vás znamená víc práce s přípravou – věřím ale také, že díky tomuto přemýšlení můžeme výuku v mnoha směrech i rozvinout.

Pokud je Váš předmět „oranžový“, myslete při promýšlení jeho podoby především na zdraví všech, co se výuky účastní – Vaše vlastní i studentek a studentů. V distanční výuce využívejte různé podoby interaktivity, které platformy pro vzdálenou realizaci předmětů nabízí, můžete třeba dávat průběžná zadání k řešení v malých skupinách, výuku můžete vést více jako moderovanou rozpravu než jako frontální výklad. Vaše/i vedoucí kateder i my na děkanátu jsme zde pro Vás, když se budete chtít poradit anebo sdílet své zkušenosti – jak ty problematické, tak příklady dobré praxe. Mám důvěru v to, že i v těchto podmínkách dokážeme studujícím nabídnout velmi kvalitní a obohacující výuku.

Především přeji Vám a Vašim blízkým pevné zdraví. Přeji Vám hodně sil a trpělivosti a, stejně jako studujícím, přeji, aby byl nadcházející semestr pro Vás také inspirativní, byť zcela novými a možná i nečekanými způsoby.

Andrea Slováková
děkanka

1. října 2020