Random Image

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY

Milé kolegyně, milí kolegové,

před více než dvěma lety spustila FAMU portál famufilms.cz, kde najdete přes 750 studentských filmů a cvičení. Na tomto místě můžete navnímat, jak různorodá, nápaditá a objevná studentská tvorba je. Filmy našich studujících jsou viditelné na domácích i zahraničních festivalech, v televizích, v kinech. Avšak nejvíc kompletní obrázek o nastupující filmařské generaci získáte právě na famufilms. Najdete tam cvičení, z nichž je zřejmé, jak přemýšlí katedry, jak a co učí a odevzdávají budoucím tvůrcům a tvůrkyním v jednotlivých profesích. Můžete pozorovat vývoj osobností, které v průběhu studia zkouší a vyvíjí svůj rukopis, nachází svůj vztah k podobám audiovizuálního ztvárnění. Vidíte proměny témat, která jsou pro studentstvo důležitá, vidíte jejich obsahové důrazy i jak se vyvíjí v čase. Vidíte, kolik je krásných a odvážných experimentů, více i méně zdařilých, nicméně velkou měrou zkoušejících a ověřujících jak zavedené, tak nové způsoby vyjadřování.

Studentskou tvorbu včetně diskusí můžete zhlédnout během klauzurních projekcí, které probíhají vždy v červnu a září. Jsou veřejně přístupné a vedle vnitroškolní reflexe je, samozřejmě s respektem vůči pedagogickému účelu a procesu, doplňují i pohledy hostů a hostek z profesního prostředí, které pak vychází v každoroční knize klauzur (2020, 2021, 2022, 2023 - ve výrobě).

Zvu vás, abyste spolu s námi sledovali vidění, myšlení a tvůrčí růst nastupující generace filmařů a filmařek.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

15. dubna 2024