Random Image

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY

Milé studentstvo,

v tomto měsíci již ve velké intenzitě probíhá realizace praktických cvičení. Teď budete do audiovizuálního jazyka převádět koncepty, které jste připravovali od začátku akademického roku. Ráda bych s vámi nasdílela debatu, která se odvíjí mezi katedrami, Studiem FAMU a vedením fakulty. Každoročně znovuotevíráme diskusi o množství výroby (na FAMU vzniká na 500 cvičení za rok) a o přetížení studentstva i některých vyučujících. Předloni se kolegium děkanky po vyhodnocení rozsáhlé kapacitní studie, zaměřené na lidské i technické kapacity, usneslo, že vyzkoušíme důraz na společná cvičení a uvolnění kapacit zejména studujících některých oborů, pro tyto filmy tím, že bude striktně dodržována Bílá kniha a zadání cvičení oborových, které by měly být realizovány v menších spolupracích či dokonce zcela bez štábu. Tímto důrazem se měly uvolnit kapacity studujících pro realizaci společných cvičení, které mají i dle katederních zadání a Bílé knihy vznikat ve spolupráci jednotlivých profesí. Letos kolegium zhodnotilo, že tento pokus nebyl úspěšný, neboť studující jsou (na základě dobrovolných spoluprací nad rámec studijních plánů) vytížení spolupracemi na oborových cvičeních. Je tedy potřeba hledat jinou cestu. Toto bude jedno z klíčových témat pro nové vedení fakulty. Váš hlas je v této diskusi nesmírně důležitý, a proto nezapomeňte, že v rámci evaluací předmětů po skončení výuky v semestru máte možnost vyjádřit se také k tomuto tématu. Přispějte svou zkušeností.

Zároveň mi dovolte dodat osobní poznámku. V den děkanských voleb vyšel v Hospodářských novinách článek, který nepřesně či až lživě prezentoval vybrané jednotlivosti z vyšetřování, týkajícího se uniklých emailů na FAMU před dvěma lety, a k němuž jsem se vyjadřovala v minulém newsletteru. Po upozornění vydavatel shledal v článku chyby, které napravil publikováním odpovědi, zaměřené na korekci nepravdivých faktů dle tiskového zákona. V mezičase tento článek napáchal velké množství škod, poškodil moje jméno a dokonce očernil mojí rodinu. I když se proti samotnému článku bráním i právně, je mi líto, že mohl zapůsobit na mnohé z vás, znejistit či zavádět vás. Myslím, že je to typ situace, která se v nějakém měřítku stane někdy asi každému - vyznění nějakých věcí (a je jedno, jestli někým jiným zamýšlené anebo nechtěné) je jiné, než reálné skutky. Čelit pak odsuzování, pomluvám či výsměchu je těžké a zraňující. Nicméně je důležité neuhnout ze zásad, které člověk má. Je to právě vnitřní integrita a čisté svědomí, které člověka v takovou chvíli upevní a umožní mu takovým situacím čelit. A také požádat o pomoc. Já jsem to také udělala a byla to podpora lidí kolem mě, díky které jsem našla síly na oprávněnou obranu. Přeji vám, abyste takovým situacím čelit nemuseli, ale pokud by se vám staly, abyste našli vnitřní rovnováhu, dokázali oddělit to, co "se říká", od toho, kdo jste, a nebáli se požádat o pomoc. I tady na škole máme rozsáhlou podpůrnou infrastrukturu, která je vám kdykoliv k dispozici.

Přeji vám krásné jarní dny.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

2. dubna 2024