Random Image

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY

Milé kolegyně, milí kolegové,

jakožto jeden z největších producentů audiovizuálního obsahu v ČR (FAMU ročně vyrobí cca 500 krátkých filmů) cítíme zodpovědnost vůči prostředí, v němž působíme a v němž naše tvorba vzniká. Před třemi lety jsme začali pracovat na postupech udržitelnosti jak uvnitř instituce, tak ve vztahu k naší produkci. Vloni proběhla rozsáhlá vnitřní diskuse fakultního společenství nad Manuálem udržitelné filmové výroby, jehož první verze byla pak vydána v zimním semestru. Jedním z průběžných závěrů bylo i pozorování, že studentstvo se typicky chová skromně, zodpovědně a hodně udržitelně, mnohá "pravidla" jsou tak spíše zpřítomněním běžných přístupů. Po pilotním letošním akademickém roce dojde k zevrubné zpětné vazbě a vznikne další verze Manuálu a checklistů, které jsou součástí výrobních listů všech cvičení. Inspirací pro nás byl vynikající Manuál zeleného natáčení, který vydala Asociace producentů v audiovizi, a rovněž mnoho zahraničních vzorů podobných pomůcek a návodů - přičemž hlavním úkolem bylo Manuál uzpůsobit podmínkám, rozsahu a podobě studentského natáčení.

FAMU se stala součástí platformy udržitelného natáčení a rádi se budeme i nadále účastnit diskusí směřujících k takovým postupům ve filmovém průmyslu, které zohledňují dopad na okolí, přírodu i sociální kontext.
Vítáme podněty a debatu, jak dál, a děkujeme za inspirace a vynikající dosavadní spolupráce s institucemi v naší audiovizi.

Andrea Slováková
děkanka

13. února 2024