Random Image

ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE FAMU, DAMU A DIVADLO DISK

Foto: Tobiáš Páral - Pláž

Máme radost, že se daří v rámci mezifakultní spolupráce navazovat propojení mezi studujícími FAMU, DAMU a divadlem DISK, kde mají naši posluchači a posluchačky příležitost nabírat zkušenosti s tvorbou audiovizuálních děl v oblasti divadelní produkce, spolupracovat s divadelními režiséry a herci, seznámit se s prostředím divadla a profesemi, které k němu patří, a ucítit jeho atmosféru.

Výsledkem tohoto obohacujícího a inspirativního mezifakultního dialogu jsou záznamy a fotografie inscenací, trailery k představením a další propagační materiály, neméně důležité jsou profesní vazby, mezigenerační propojování a zkušenosti s intenzivní týmovou prací.

Vznikl tak například trailer na inscenaci Josefa Doležala Harlekýn je mrtvý, který natočili Patrik Balonek z katedry kamery, Serafima Sokolova z katedry produkce a Václav Kopelec z katedry zvukové tvorby; upoutávka na inscenaci Marty Hermannové a Matyáše Míky Tupým koncem, na níž se podíleli Luboš Hradec z katedry kamery a Michal Schmidt z katedry scenáristiky a dramaturgie, či na autorskou inscenaci studujících KALD Pláž, kterou režíroval David Pavlis z katedry režie, kameru dělal Luboš Hradec, produkční Rebeka Fučíková ad. Garantem modulu AV prezentace divadelní inscenace DISK je David Jařab z katedry režie.

Další modul, který měli studující možnost si zapsat, je Divadelní fotografie DISK. Jeho garantkou je Zuzana Tomková Lazarová z katedry fotografie. Předmět rozvíjí tvůrčí schopnosti při využití fotografických výrazových prostředků v oblasti divadelní fotografie. Tobiáš Páral a Kacper Senkowski nafotili generální zkoušku inscenace Pláž, Ekaterina Fonina zachytila generální zkoušku inscenace Kočka na kolejích, Juan David Cevallos nafotil premiéru inscenace Divadlo introvertů.  

Byl realizován rovněž modul Živý střih: divadlo, jehož garantem vyl Vítězslav Romanov z katedry střihové skladby. Modul byl završen natočením pěti divadelních inscenací – Harlekýn je mrtvý, Netrpělivost srdce, Hrdina západu, Tupým koncemIII. Nádvoří. Modul funguje od roku 2014 a letošní spolupráce byla devátá. Na FAMU se na realizaci podílí katedry střihové skladby, produkce, kamery a zvukové tvorby.

DAMU se studujícími FAMU spolupracuje také při fotografování nebo natáčen nejrůznějších akcí – zahájení akademického roku, promoce, setkání s ukrajinskými studenty a studentkami, Vojtěch Kába například natáčí medailonky s absolventy, jiní studenti z FAMU v čele s Alexeiem Chubunem nyní natáčí propagační spot DAMU a nebo dělali reportáž z festivalu Zlomvaz.

Jedním z nejnovějších výstupů spolupráce FAMU a DAMU je záznam Vojtěcha Káby a fotografie Alex Chudé z reprízy představení Matka (Karel Čapek), které pod vedením herců Stanislava Moskvina a Romana Zhyrova nastudovali/y ukrajinské studentky a studenti Kapitolina Kolobova, Danylo Rypalenko, Anna Herasymenko, Anastasiia Kravchuk, Oleksandra Baranova, Yuliia Pliuskova, Vladyslava Vdovchenko, Anastasiia Maistru, Olesia Usata, Oleksandr Tupotin, Marina Machulska a Kameliya Kozak.

Těšíme se na další inspirativní a intenzivní společnou činnost, která nás čeká a děkujeme všem, kdo se na dosavadní práci podíleli.

11. července 2022