Random Image

UNIVERSITY TALENT WEEK (BARCELONA): OPEN CALL - AKTUALIZOVANÉ PODMÍNKY PŘIHLÁŠEK

Milé studentky, milí studenti,

FAMU byla letos pozvána na pitching fórum „The Audiovisual Talent Week“ zaměřené na studující z oblasti audiovizuálního vysokoškolského vzdělávání, které organizuje The Catalan Audiovisual Cluster a uskuteční se od 14. do 18. listopadu v Barceloně. Na studující, kteří/ré se tohoto „talent weeku“ zúčastní, čekají pitchingy, konference a schůzky s producenty z oblasti audiovize, jimž mohou prezentovat své připravované (nedokončené) projekty. Projekt by měl být prezentován v anglickém jazyce.

Události se zúčastní řada katalánských univerzit, dále školy z ostatních oblastí Španělska, a i jiných zemí Evropy.  

Pozvánka zahrnuje účast na pitchingu a ostatním programu, cestu do Barcelony tam a zpět pro dva/dvě studující s projektem k prezentaci, ubytování v hotelu na dvě až tři noci. Fakulta hradí ostatní pobytové náklady.  
V případě zájmu posílejte do 30. 6. 2022 přihlášky s projekty na andrea.petrovicova@famu.cz


Porota z řad odborníků v oblasti audiovize ze strany organizátorů vybere maximálně jeden projekt z naší školy, který se bude moci audiovizuálního pitchingu a celé události zúčastnit. FAMU může nominovat tři až pět projektů. Výběr projektů proběhne ve spolupráci s vaší katedrou.

Podmínky přihlášky:

Kategorie:

HRANÉ: celovečerní filmy, krátké filmy, televizní filmy, televizní seriály, webové seriály, animace.
DOKUMENTÁRNÍ: celovečerní dokumenty, krátké dokumenty a dokumentární seriály.
NOVÉ FORMÁTY: multimediální projekty, formáty pro mobilní zařízení, aplikace
VIDEOHRY
TV FORMÁTY: herní pořady, zábavné programy…
TECHNOLOGIE: technologické nástroje pro audiovizuální oblast.

Požadované materiály:

TEXTOVÝ DOKUMENT: 2 strany obsahující informace:

- kategorie a typ projektu
- délka filmu
- příběh
- synopse
- způsob audiovizuálního zpracování 
- členové/členky štábu a jejich funkce
- očekávané náklady na produkci, rozpočet, potřebné prostředky
- stav projektu
- platforma pro distribuci / představení projektu publiku, typ publika, kterému je projekt určen
- kontakt: jméno, email, telefonní číslo
- volitelné: odkazy na další materiály

Dokument by měl být na výšku a může obsahovat obrázky či grafickou úpravu podle potřeb projektu.

Vybrané/í uchazečky/uchazeči budou následně vyzvání, aby zaslali audiovizuální teaser projektu o maximální délce 3 minuty. O termínu pro zaslání tohoto materiálu budou za včasu informováni/y.

 

30. května 2022