Random Image

ÚLOŽIŠTĚ PRO VĚDECKÉ PROJEKTY

V rámci podpory vědecké infrastruktury bylo zakoupeno úložiště s kapacitou cca 30TB pro data z vědeckých projektů akademických pracovníků a pracovnic i studujících. Úložiště mohou využívat všichni, kdo řeší výzkumné projekty a potřebují skladovat různá data, sdílet je s dalšími badateli apod. O přístup do úložiště je možno požádat Tomáše Šína, tomas.sin@famu.cz.

2. března 2023