Random Image

TŘETÍ SETKÁNÍ FAMU ETICKY - 11. LISTOPADU

Milá fakultní komunito,

již potřetí vás srdečně zveme na setkání ze série FAMU ETICKY. Tentokrát se budeme věnovat tématu Interkulturality a rovnocenným studijním podmínkám. Akce se uskuteční v pátek 11. listopadu 2022 v 10:00 v učebně U1. Tématem nás provede Ing. Kateřina Půbalová.

Pohovoříme o tom, jaká jsou specifika mezikulturních vztahů. Na co můžeme narážet a co nás naopak obohatí. Jaká témata mezikulturnost přináší, čemu se nelze vyhnout. A jak to máme na FAMU? Můžeme něco posunout, zlepšit? A jsou studijní podmínky nastaveny rovnocenně?

Součástí setkání bude společné formulování zásad do nově vznikajícího Etického kodexu FAMU. Buďte při tom! Zváni jsou srdečně všichni z celé fakultní komunity.

Ing. Kateřina Půbalová

Vystudovala VŠE v Praze. V magisterském studiu si zvolila jako vedlejší specializaci Manažerskou psychologii a sociologii. V současné době dokončuje doktorské studium se zaměřením na Followership. V průběhu magisterského studia odjela na studijní pobyt do Irska na Dublin Institute of Technology. Absolvovala zde kurzy zaměřené na interkulturní komunikaci. Na základě toho se pak interkulturní komunikací zabývala více do hloubky. Pochopit různé odlišnosti v rámci jednotlivých kultur jí umožnila i práce na pozici koordinátorky přijíždějících zahraničních studentů, kde se setkávala a musela jednat se studenty z doslova celého světa. Vedla setkávání v rámci Kurzu kulturní senzitivity. V současné době vyučuje kurzy zaměřené na leadership a na tematiku interkulturní komunikace.

 

 

7. listopadu 2022