Random Image

THE AUDIOVISUAL TALENT WEEK, THE AUDIOVISUAL PITCH 2023: VÝZVA

V návaznosti na loňský byla i letos FAMU vyzvána k účasti na Audiovisual Talent Week 2023, který se koná od 13. do 17. 11. 2023 v Barceloně. Jedná se o event určený studujícím zaměřeným na audiovizi, který nabízí pitchingy, konference a schůzky s producentkami/producenty apod. Lze nominovat pět audiovizuálních děl za fakultu. 

V 1. kole proběhne výběr mezi projekty uvnitř fakulty. Na Audiovisual Talent Week je možné se hlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde, který je otevřený do 30. 5. 2023 a přístupný pouze ze školního e-mailu. Pro definitivní výběr bude rozhodující také vyjádření vedení katedry, které si vyžádá Oddělení zahraničních vztahů FAMU, a studující ho tedy nezajišťují. Nominace fakulty budou oznámeny 30. června 2023 a seznam bude zveřejněn na webových stránkách FAMU.  

V případě dotazů se obracejte na andrea.petrovicova@famu.cz

Po odeslání nominací fakultou rozhodují organizátoři o konečném výběru. Nominovaní budou mít čas vypracovat a poslat požadované materiály (dokument a audiovizuální teaser) do 14. 9. 2023.  

Španělští organizátoři vyhlásí výsledky 5. 10. 2023. 

Podmínky výzvy: 

  • Hlásit se mohou studující akreditovaných studijních programů v českém nebo anglickém jazyce. 

  • Je možné zasílat projekty v jakékoli fázi přípravy: preprodukční, produkční i postprodukční. Na projektu se do data konání pitchingu nesmí podílet produkční společnost. 

  • Audiovizuální díla v kategoriích: 
    - FICTION: hrané filmy, krátké film, TV filmy, TV seriály, webové seriály, animace 
    - NON-FICTION: dokumenty, krátké dokumenty a dokumentární seriály 

  • Vybraným audiovizuálním dílům organizátoři zajišťují: účast na pitchingu a celém programu, cestu do Barcelony (tam i zpět) pro dva studenty, kteří budou projekt prezentovat, včetně ubytování v hotelu na 2 – 3 noci. 

Program Audiovisual Talent Weeku, the Audiovisual Pitch 2023: 

Každý projekt má k dispozici 7 minut na prezentaci projektu a 7 minut na dotazy, komentáře a zpětnou vazbu zúčastněných producentů a profesionálů. Pitching se koná před publikem, které budou tvořit profesionálové v oboru audiovizuální tvorby, zástupci různých institucí a studující a vyučující ze zúčastněných vysokých škol. Po skončení pitchingu se konají individuální setkání mezi zástupci projektů a producenty, na nichž lze zahájit jednání o možnostech uzavření smluv či budoucí spolupráce. Paralelně s tím probíhají další aktivity jako workshopy, masterclass a oborová setkání. 

V rámci minulého ročníku akce bylo prezentováno 50 projektů z 36 vysokých škol celkem 170 odborníkům a téměř 500 diváků. Shrnutí loňského ročníku akce naleznete zde

15. května 2023