Random Image

TESTOVÁNÍ NA COVID-19 ZAMĚSTNANCŮ AMU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021 se pro veřejné vysoké školy zavádí povinnost testovat zaměstnance na COVID-19, pokud nejsou plně na home office.

Od středy 17. března 2021 mohou naši zaměstnanci vykonávat práci na pracovišti pouze tehdy, jestliže podstoupili v předchozích sedmi dnech antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativníTento test si můžete zajistit sami ve zdravotnických zařízeních (prokazujete se výsledkem testu), nebo na své fakultě podle pokynů níže (informace bude poskytnuta vrátnicím). Zároveň mohou na pracoviště i všichni, kdo v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením) a též všichni, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se očkovacím certifikátem).

PODOBA TESTOVÁNÍ  -  TESTOVÁNÍ JE PRO ZAMĚSTNANCE (PRACOVNÍ SMLOUVY, DPP, DPČ)

Testování je dle rozhodnutí kolegia rektorky primárně určeno zaměstnancům, kteří střídají homeoffice s docházkou na pracoviště, tedy zejména administrativě a dále vyučujícím, kteří vedle individuálních konzultací realizují distanční výuku z prostor školy. Vzhledem k omezeným testovacím kapacitám odvozujte svou rezervaci termínu, prosíme, striktně od Vaší plánované přítomnosti ve škole.

AMU zajišťuje testovací tým se zdravotnickým personálem, který je pověřen provedením antigenního testu zaměstnanci formou výtěru z okraje nosní dírky. Testy probíhají v režimu úhrady ze zdravotního pojištění, na které máme všichni každé tři dny nárok zdarma. AMU hradí výjezdy testovacích týmů a další náklady spojené s administrací testu. K rezervaci termínů budeme využívat nový on-line rezervační systém AMU.

MÍSTO A TERMÍNY TESTOVÁNÍ NA FAMU

Testování na FAMU bude probíhat v 1. patře Lažanského paláce, v místnosti č. 133 (po pravé straně před vstupem do knihovny) a to v těchto termínech: 

Pondělí 15. 3. v době 13 – 15 hod  (kapacita 60 osob) 

Pondělí 22. 3. v době 11 – 13 hod (kapacita 65 osob)

Testování pro Studio FAMU (Klimentská 1205/4) 

Středa 17. 3. v době 9 - 11 hod

Středa 24. 3. v době 9:30 - 10:30 hod (kapacita 30 osob)

Rezervovaní si sebou na testování přinesou občanský průkaz a kartičku pojištěnce. 

REZERVACE TERMÍNU

Pokud Vám již termín zarerezervoval někdo jiný (např. Váš vedoucí pracovník), přišlo Vám potvrzení času testování do e-mailu. Tento termín můžete využít, případně se z něj odhlásit, nebo změnit jeho čas.  

>>> Rezervace testovacích termínů
 

POSTUP:

 1. rezervačním systému vyberte testovací místo své fakulty (testovací místo v kampusu Malostranská je společné pro HAMU a rektorát AMU),
 2. vyberte den testování a desetiminutový interval, který budete sdílet s dalšími čtyřmi zaměstnanci,
 3. níže zadejte své jméno a školní email (rezervace je spojená s oficiální emailovou adresou školy),
 4. dále, prosíme, vyplňte rodné číslo (příp. číslo pojištěnce u cizinců) a vyberte svou zdravotní pojišťovnu (tyto údaje jsou podkladem pro nahlášení výsledků testu do státních registrů, což zajišťují zdravotníci),
 5. potvrďte prosím svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a odešlete formulář,
 6. na email Vám přijde potvrzení, skrze které můžete rezervaci měnit - v případě, že se nebudete moci dostavit, máte možnost termín změnit, nebo se z něj odhlásit a uvolnit tak místo dalšímu zájemci,
 7. rezervace je ukončena 2 hodiny před zahájením testování.

Testovací termíny budeme postupně přidávat podle dohody se zdravotnickými zařízeními a možnostmi jejich kapacity.

Provoz na testovacích místech bude organizován v součinnosti se zdravotnickými zařízeními a podle pokynů tajemnic fakult. Záložní variantou testování budou samotesty aplikované v prostorách školy, pokyny pro jejich použití zveřejníme.

Zaměstnanci externích firem, kteří mají být přítomní v prostorách školy, si zajišťují otestování v maximálně sedmidenním intervalu sami. Testovací termíny ve škole pro ně nejsou určeny. Jejich přístup do školy podléhá stejným pravidlům, jako přístup zaměstnanců školy.

Studující, kteří potřebují absolvovat individuální konzultaci, anebo individuální realizace praktického úkolu v prostorách školy, si dle nařízení rektorátu zajišťují otestování primárně sami, avšak rozhodnutím FAMU jsou případná volná místa pro testování na FAMU k dispozici také těmto studujícím do vyčerpání maximální kapacity.

CO DĚLAT, KDYŽ JSEM POZITIVNÍ

 • zamezit dalšímu přenosu infekce,
 • neprodleně nastoupit do domácí izolace,
 • sdělit tuto skutečnost svému přímému nadřízenému,
 • telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře,
 • povinně podstoupit konfirmační PCR test.

Předem moc děkujeme za Vaši spolupráci a citlivé vnímání smyslu těchto opatření.

22. března 2021