Random Image

TESTOVÁNÍ NA COVID-19 NA FAMU OD 31. 1. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že od pondělí 31. ledna již neprobíhají na katedrách přijímací zkoušky a dosud nezačala výuka, bude od toho dne povinné testování zaměstnanců a zaměstnankyň na FAMU pokryto formou samotestů.

Samotesty budou k dispozici na recepci FAMU, kde si je oproti podpisu vyzvednete při vstupu a na svém pracovišti provedete. Výsledek samotestu vždy okamžitě sami evidujte do tohoto formulářeFORMULÁŘ PRO HLÁŠENÍ TESTŮ OD JINÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A PRO HLÁŠENÍ SAMOTESTŮ PROVEDENÝCH NA AMU, případně požádejte sekretářky a tajemnice Vašich kateder o zadání údajů do formuláře. Vyplnění je podstatné pro evidenci, že jste test podstoupili a můžete být fyzicky přítomni na pracovišti. Samotest vám pro vstup na pracoviště platí opět tři dny (včetně dne provedení testu). Testovat se nemusí ti, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

V případě pozitivního výsledku:

1. Neprodleně opusťte pracoviště.

2. Obratem napište e-mail na děkanát na kristyna.sperkova@famu.cz, která předá informace k elektronickému nahlášení na KHS. Pro nahlášení jsou potřeba tyto údaje: jméno, příjmení, státní příslušnost, rodné číslo (datum narození u cizinců), číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovnu, místo pobytu v ČR, telefon zaměstnance, datum provedení samotestu  + informace, zda chcete vystavit e-neschopenku.

Zároveň bychom vás rádi požádali o režim homeoffice, co nejvíce to povaha vaší práce umožňuje. Domluvte se prosím se svým nadřízeným/nadřízenou ohledně přítomnosti na pracovišti do začátku letního semestru. Rovněž prosíme, aby jakékoliv schůzky a schůze či zasedání orgánů probíhaly online, nikoliv prezenčně. Nejdůležitější je, abychom mohli letní semestr zahájit v co nejvíce prezenčním režimu, především pak praktickou výuku.

Děkujeme za spolupráci a přejeme vám pevné zdraví.

28. ledna 2022