Random Image

TEREZA CZESANY DVOŘÁKOVÁ JE NOVOU VEDOUCÍ KATEDRY PRODUKCE

Katedra produkce FAMU má novou vedoucí. Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D. absolvovala obor filmové produkce na FAMU. Je filmová historička mj. oboru production studies a dlouholetá pedagožka na FAMU a na katedře filmových studií FF UK. Od roku 2009 je s přestávkami členkou Rady Státního fondu kinematografie. V letech 2012–2016 působila jako ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací v Národním filmovém archivu. Je autorkou a spoluautorkou několika knih a řady studií.

9. září 2022