Random Image

TEORIE FILMOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY - STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Dne 24. června 2021 se od 9.30 hodin budou konat státní závěrečné zkoušky včetně obhajob disertačních prací doktorského studijního programu Teorie filmové a multimediální tvorby. Bude se jednat o doktorandskou přednášku Michala Adamovského Přivlastnění cizího fotografického díla ve vztahu k osobnostním právům autora a obhajoby tří disertačních prací - Davida Havase Svět a tvorba fikčních světů seriálů z perspektivy fanouškovských studií, Vidu Gunaratny Virtuální realita a Radima Procházky Festivaly jako referenční rámce kvality českého filmu: Autoetnografie producenta ve filmovém poli. 

14. června 2021