Random Image

SLOVO REKTORA K NAŘÍZENÍ HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH OD 21. 9. 2020

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

jistě jste zaznamenali Nařízení hygienické stanice hl. m. Prahy č. 12/2020 zde, kterým se od 21. 9. 00:00 hodin do 31. 10. 2020 23:59 hodin zakazuje osobní přítomnost studentů ve výuce na vysokých školách v Praze. S ohledem na potřebu zajištění výuky ve studijních programech, které nelze převést na distanční studium, a s ohledem na malé riziko se zákaz osobní přítomnosti nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven;
  • individuální konzultace;
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob (včetně pedagoga);
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob (včetně pedagoga);
  • klinické a praktické výuce a praxi.

Výuka na AMU tedy pokračuje za předpokladu dodržení výše uvedených omezení. Děkani na základě informací vedoucích kateder stanoví, které předměty je možno vyučovat distančně a kde je (umělecké předměty) nutná prezenční výuka. Proto je možné pokračovat v plánovaných státních zkouškách, přijímacích zkouškách a dalších aktivitách za předpokladu dodržení hygienických opatření. Totéž platí pro zasedání akademických orgánů, jejichž činnost je nepostradatelná pro chod a akademickou samosprávu vysoké školy. Své doporučení, aby nominace kandidátů v rektorských a děkanských volbách probíhala pouze v prezenčním režimu, za dané situace ruším. Také státní závěrečné zkoušky je tímto možné od 21. 9. do 31. 10. 2020 realizovat v distančním režimu jako je tomu v programech uskutečňovaných v cizím jazyce.

Pro přesné pokyny prosím sledujte nařízení děkanů fakult a metodický pokyn prorektorky pro studijní záležitosti.

doc. Jan Hančil
rektor AMU

 

21. září 2020

21. září 2020