Random Image

SEZNAM KANDIDUJÍCÍCH DO VOLBY DĚKANA/DĚKANKY FAMU PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2024 - 2028

V souladu s Jednacím řádem AS FAMU bylo dne 17. ledna 2024 uzavřeno přijímání návrhů a koncepcí kandidujících do volby děkana/děkanky FAMU pro volební období 2024 – 2028.

Seznam kandidujících na funkci děkana/děkanky FAMU pro volební období 2024 – 2028 (v abecedním pořadí)

  • doc. Mgr. Tereza Brdečková (navrhuje doc. Mgr. Marek Vajchr)
  • PhDr. David Čeněk (navrhuje prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.; Bc. et BcA. Tomáš Hlaváček; BcA. Vojtěch Konečný, BA; BcA. Michal Jiřinec; BcA. Matěj Lindner; Bc. et BcA. Rudolf Mašata; BcA. Matěj Paclík; RNDr. MgA. Alice Růžičková; MgA. Sarah Slavíčková; BcA. Allegra Stodolsky; BcA. Nora Štrbová)

Dne 15. 2. 2024 v 17:00 pak proběhne plénum akademické obce FAMU v Referenční projekci Studia FAMU, na kterém kandidující představí sebe i své koncepce a budou odpovídat na dotazy ze strany akademické obce.

Koncepce kandidátky a kandidáta jsou zveřejněny na volebním portálu.

Za Akademický senát FAMU

MgA. et Mgr. Radim Procházka, Ph.D.       
Předseda AS FAMU                                 

19. ledna 2024