Random Image

SEZNAM KANDIDUJÍCÍCH DO DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AS FAMU 8. AŽ 10. BŘEZNA 2022

V souladu s volebním a jednacím řádem AS FAMU bylo dne 7. února 2022 uzavřeno přijímání nominací kandidujících do doplňovacích voleb do Akademického senátu FAMU, které se uskuteční ve dnech 8. až 10. března 2022.


Kandidující do komory akademických pracovníků (bez titulů, v abecedním pořadí):

David Kořínek (nominuje Jaroslav Brabec, Tomáš Doruška, Petr Jarchovský, Veronika Klusáková, Lukáš Likavčan, Michaela Pavlátová, Karla Stojáková)

Petr Marek (nominuje David Jařab, Jakub Kudláč, Martin Mareček, Vojtěch Mašek, Petr Oukropec, Alice Růžičková)

Radim Procházka (nominuje Jitka Hejtmanová, Václav Kadrnka, Jiří Konečný, Jakub Kudláč, Petr Oukropec, Alice Růžičková, Martin Ryšavý, Kacper Słonina)

Karla Stojáková (nominuje Jaroslav Brabec, Tomáš Doruška, Petr Jarchovský, David Kořínek, Michaela Pavlátová)

Andrej Sýkora (nominuje Jan Bernard, Terézia Halamová, Lukáš Janičík, Marie-Magdalena Kochová, Tomáš Oramus, Alice Růžičková)

Marek Vajchr (nominuje Jaroslav Brabec, Tomáš Doruška, Petr Jarchovský, David Kořínek, Michaela Pavlátová, Karla Stojáková)
 

Kandidující do studentské komory (bez titulů, v abecedním pořadí):

Martin Imrich (nominuje Anna Kolářová, Martin Mareček, Rudolf Mašata, Tereza Motýlová, Matěj Paclík, Hermína Peričová, Valerie Recmanová, Andrej Sýkora, Klára Žantová)

Maria-Anna Šulc (nominuje Ester Grohová, Veronika Klusáková, Martin Polák)


Všichni kandidující budou akademickým senátem FAMU e-mailem vyzváni k sepsání svých krátkých programových koncepcí. Koncepce budou následně zveřejněny ve zvláštním vydání newsletteru FAMU News.   

Dne 3. 3. 2022 v 18:00 pak proběhne online shromáždění akademické obce FAMU, na kterém kandidující představí sebe i své koncepce a budou odpovídat na dotazy ze strany akademické obce.

Za Akademický senát FAMU

Petr Marek
Předseda AS FAMU

Helena Fikerová
Místopředsedkyně AS FAMU

8. února 2022