Random Image

SEZNAM KANDIDUJÍCÍCH DO DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 5. AŽ 6. BŘEZNA 2024

V souladu s volebním a jednacím řádem Akademického senátu FAMU (AS FAMU) bylo dne 12. února 2024 ve 14:00 uzavřeno přijímání nominací kandidujících do doplňovacích voleb na 2 členská místa AS FAMU z řad akademických pracovníků/ pracovnic a 3 členská místa AS FAMU z řad studentů/studentek. Doplňovací volby do AS FAMU se uskuteční ve dnech 5. až 6. března 2024. 

Všechny informace k "volebnímu jaru" pro vás pravidelně aktualizujeme a shromažďujeme na speciálním volebním portálu VOLBY 2024

Kandidující do komory akademických pracovníků (bez titulů, v abecedním pořadí):

Martin Ožvold, KZT (nominuje Petr Kubica, Petr Marek, Johana Ožvold)
Kamila Zlatušková, KP (nominuje Tereza Czesany Dvořáková, Petr Kubica, Petr Marek, Václav Myslík, Ondřej Zima)

Kandidující do studentské komory (bez titulů, v abecedním pořadí):

Barbora Aradská, KDT (nominuje Marcela Mencelová, Jakub Ondráček, Tomáš Riederer, Sarah Slavíčková)
Mikoláš Arsenjev, KDT (nominuje Vojtěch Cibulka, Jakub Ondráček, Mikuláš Svoboda, Hana Šormová, Jan Vališ)
Sergen Kahraman Çotak, Montage (nominuje Tomáš Doruška)
Jan Čadek, KP (nominuje Tereza Czesany Dvořáková)
Tomáš Hájek, KSD (nominuje Vilém Dojiva)
Johana Ožvold, DSP Výzkum a teorie audiovize (nominuje Natália Antoňáková, Tomáš Janáček, Jakub Kudláč, Tereza Reichová)
Sarah Slavíčková, KR (nominuje Barbora Aradská, Františka Bakošová, Jan Galda, David Jařab, Lea Teodora Kolevská, Daniel Novák, Viktorie Novotná, Jakub Ondráček, Tomáš Riederer, Markéta Sehnalová)

Všichni kandidující budou akademickým senátem FAMU e-mailem vyzváni k sepsání svých krátkých programových koncepcí. Koncepce budou následně zveřejněny ve zvláštním vydání newsletteru FAMU News a na webu www.famu.cz.    

Dne 1. 3. 2024 od 17:00 pak proběhne v místnosti U1 a online Plénum Akademické obce FAMU, na kterém kandidující představí sebe i své koncepce a budou odpovídat na dotazy ze strany akademické obce.

Za Akademický senát FAMU

Radim Procházka                                          
Předseda AS FAMU                                                 
12. února 2024

12. února 2024