Random Image

SEZNAM KANDIDUJÍCÍCH DO DÍLČÍCH DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 19. AŽ 20. ÚNORA 2024

V souladu s volebním a jednacím řádem Akademického senátu FAMU (AS FAMU) bylo dne 29. ledna 2024 ve 14:00 uzavřeno přijímání nominací kandidujících do dílčích doplňovacích voleb na jedno místo studentské komory AS FAMU, které se uskuteční ve dnech 19. až 20. února 2024.

Kandidující do studentské komory (bez titulů, v abecedním pořadí):

Jan Čadek, KP (nominuje Tereza Czesany Dvořáková)

Tomáš Hájek, KSD (nominuje Vilém Dojiva)

Všichni kandidující budou akademickým senátem FAMU e-mailem vyzváni k sepsání svých krátkých programových koncepcí. Koncepce budou následně zveřejněny ve zvláštním vydání newsletteru FAMU News a na webu www.famu.cz.    

Dne 15. 2. 2024 od 19:30 pak proběhne v Referenční projekci Studia FAMU a online Plénum Akademické obce FAMU, na kterém kandidující představí sebe i své koncepce a budou odpovídat na dotazy ze strany akademické obce.

Za Akademický senát FAMU

Radim Procházka                                          

Předseda AS FAMU                                                 

29. ledna 2024