Random Image

SEMINAR OF ACCIDENTAL WISDOM #8: CRISTINA VASILESCU: THE CONTINGENCY OF SPACES AND PRACTICES IN CURATING – DRAWING FROM SUPRAINFINIT GALLERY AND QUOTE—UNQUOTE PLATFORM (BUCHAREST)

15. 12. 2021, 19.00 | Online
Zoom Stream https://bit.ly/3ETeJ82
Facebook Live https://fb.me/e/1CrdM2suq
 

Ve středu 15. prosince 2021 bude kurátorka Cristina Vasilescu hostem 8. dílu přednáškového cyklu Seminar of Accidental Wisdom. Akce se uskuteční od 19.00 prostřednictvím online streamů na Zoom a Facebook Live.

Přednáška představí kurátorskou praxi Cristiny Vasilescu rozvíjející se v mnoha oblastech. Vasilescu  využívá rozmanité umělecké postupy v místním i mezinárodní kontextu, v proměnlivé atmosféře idiosynkratické Bukurešti. V kontextu komerčních galerií pracuje s mnohovrtevnatou nepředvídatelností a svou praxi rozšiřuje také o diskurzivní projekty. Tyto postupy rozbere na příkladech projektů jako jsou The Conch Shell (2021), Storage Moods (2020), Kristin Wenzel: Atentie, cad ornamente (2019) a dvou výstav zasazených do konkrétního galerijního rámce: SEQUENCE je prostor vitríny viditelný 24 hodin denně a věnovaný site-specific instalacím, SALTMINE je bývalá městská solnice přeměněná na hybridní umělecký prostor. Druhá část přednášky bude věnována metodologii platformy Quote-Unquote, jejímž cílem je sledovat a iniciovat tvůrčí střet různých uměleckých postupů za účelem vytváření nových děl, jejichž autoři chápou akci jako proces transformace a spolutvorby se zapojením dalších profesí mimo svět umění. 

Cristina Vasilescu (nar. 1992) je kurátorka působící v Bukurešti a Berlíně, je uměleckou ředitelkou galerie SUPRAINFINIT (od roku 2018), kde mimo jiné spolupracovala s umělci jako Apparatus 22, Peles Empire, Candice Lin, Ana Lupas, Jala Wahid, Christian Jankowski, Jimmy Robert, Eloise Bonneviot, Florin Flueras.

Od roku 2019 je spoluzakladatelkou a spolukurátorkou QUOTE-UNQUOTE (společně s Irinou Radu & Danem Angelescu), interdisciplinární platformy, která zkoumá mechanismy, použití a účinky (veřejné) řeči v současné společnosti prostřednictvím umělecké praxe a jejího prolínání s dalšími oblastmi lidské činnosti. Je kurátorkou chystané výstavy "Heartbeat Detection Systems" – první retrospektivní výstavy The Bureau of Melodramatic Research, instituce založené Irinou Gheorghe a Alinou Popa v roce 2009 za účelem zkoumání role emocí v současné politice a nové ekonomice. Výstava se uskuteční v roce 2022 v  galerii SUPRAINFINIT a v Goethe-Institutu v Bukurešti. V letech 2017-2018 spoluorganizovala projekt současného umění CLEARVIEW, který kombinuje rezidenční program, sérii akcí a zapojení kolektivních strategií. Projekt je věnovaný vizím přizvaných umělců se zázemím v severním Londýně. Přspěla nebo přispívá do časopisů Temporary Art Review, ARTA Magazine, Zepellin Magazine a do katalogu Baltic Triennial 13. Vystudovala magisterský obor Kurátorství současného umění na Royal College of Art v Londýně (2017) a bakalářský obor Sociální a kulturní studia na Goldsmiths College, University of London (2014).

Seminar of Accidental Wisdom (SAW) je interdisciplinární série přednášek kurátorů, umělců a teoretiků, kteří s diváky vstupují do dialogu o teoretické intepretaci současných podob audiovize, fotografie a výstavní teorie. SAW je společným projektem Filmové a televizní fakulty – Akademie muzických umění v Praze a Kunsthalle Bratislava. Projekt vznikl s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky.

Image: The Conch Shell, exhibition view, SUPRAINFINIT GALLERY, 2021 (c) Cristina Vasilescu

14. prosince 2021