Random Image

SEMINAR OF ACCIDENTAL WISDOM #7 RAFANI – S20E01 - S21E06

Zoom Stream https://bit.ly/3ImUsKe
Facebook Live https://fb.me/e/1u1N76GQp

Hosty 7. dílu přednáškového cyklu Seminar of Accidental Wisdom budou členové umělecké skupiny Rafani. Událost se uskuteční ve středu 8. prosince 2021 od 19.00 online prostřednictvím streamů na platformách Zoom a Facebook Live.

Název přednášky S20E01 - S21E06 odkazuje ke stejnojmenné sérii výstav skupiny, která probíhá v posledních měsících a je retrospektivou, v níž není nic co by kde předtím bylo vidět a přitom se vše zdá být nějak povědomé. O tom jak jít kupředu a vlastní stín držet na uzdě.

Česká umělecká skupina Rafani vznikla v roce 2000 na jasně stanovených demokratických pravidlech. Tvorba skupiny se vyznačuje kolektivním přístupem a angažovaností ve smyslu zájmu o věci obecné. Rafani se dlouhodobě zabývají uměním ve veřejném prostoru, filmem a strukturální podobou výstav, především se však zajímají o možnosti metafory, kterou chápou jako druh instrumentu s aktivizačními účinky pro místní prostředí a konkrétní diskurz.

Rafani využívají jednotlivých forem z politické sféry, které zbavují ideologie a obsahu, nebo o ně rozšiřují svět umění. Rafani chápou politikum svého umění jako boj o zrcadlový obraz světa a o jazyk moci. Aktivita Rafanů je rozkročena mezi utopickými tezemi, analyticko-hermetickou introspekcí a dílčími praktickými kroky.

V posledních výstavách se Rafani pokoušejí hledat výstižné vyjádření pro určitý druh komplexity. Divák je situován do struktury, jejíž smysl se otevírá až při „kartografickém“ pohledu shora. Pohyb vzhůru je chápán jako emancipační a výstavní celek může odkazovat například ke vztahu modelu a skutečnosti.

Rafani mají za sebou desítky samostatných výstav a videí, zúčastnili se řady společných výstavních projektů jak v Čechách, tak v zahraničí. V roce 2011 natočili svůj celovečerní dokumentární debut 31 konců / 31 začátků. Dvakrát byli nominováni na Cenu Jindřicha Chalupeckého, jsou nositeli ocenění Výstava roku a Osobnost roku.

Seminar of Accidental Wisdom (SAW) je interdisciplinární série přednášek kurátorů, umělců a teoretiků, kteří s diváky vstupují do dialogu o teoretické intepretaci současných podob audiovize, fotografie a výstavní teorie. SAW je společným projektem Filmové a televizní fakulty – Akademie muzických umění v Praze a Kunsthalle Bratislava. Projekt vznikl s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky.

8. prosince 2021