Random Image

SEMINAR OF ACCIDENTAL WISDOM #6 RADO IŠTOK: STRANGERS IN THE VILLAGE. TRACES OF COLONIAL HISTORY IN SLOVAKIA

1. 12. 2021, 19.00 | Online

Zoom Stream https://bit.ly/3xJpEhZ
Facebook Live https://fb.me/e/1vD0aeSa0

Hostem 6. dílu přednáškového cyklu Seminar of Accidental Wisdom bude slovenský kurátor Rado Ištok. Událost se uskuteční ve středu 1. prosince 2021 od 19.00 online prostřednictvím streamů na platformách Zoom a Facebook Live.

Výchozím bodem přednášky je samostatná výstavy Jacqueline Hoàng Nguyễn Černý atlas (2019) v Július Koller Society v Bratislavě a doprovodná publikace Crating the World (2019). Na základě fotografií nalezených v archivech Etnografického muzea ve švédském Stockholmu se projekt Černý atlas zamýšlí nad administrativou rasové práce při převozu hmotné kultury z cizích zemí do muzejních skladů. Konání výstavy na Slovensku se stalo vhodnou příležitostí, jak podobné dějiny podrobit zkoumání v místním kontextu. Přestože přímo v Bratislavě není etnografické muzeum, napříč Slovenskem je roztroušená řada mimoevropských sbírek. Díky historickým fotografií dnes můžeme uvažovat o tom, jakými cestami se koloniální praktiky a myšlenky na Slovensko dostávaly. Přednáška se proto zaměří na historické fotografie a sbírky a jejich relevanci v našem vztahu ke světu v minulosti i v současnosti.

Rado Ištok je kurátor, spisovatel a editor. Je spolukurátorem nadcházejícího druhého ročníku bienále Ve věci umění v Praze (2022). Mezi jeho nedávné kurátorské výstavy patří Ala Younis: High Dam: Yamsis: Moderní pyramida (2020) v Galerii VI PER v Praze, Česká republika; The Spectral Forest (2020) v Nida Art Colony, Litva; Jacqueline Hoàng Nguyễn: Černý atlas (2019) v Július Koller Society v Bratislavě na Slovensku; a Liquid Horizons (2019) v tranzit.sk v Bratislavě na Slovensku. Jeho editorská práce zahrnuje Decolonising Museums - tematické číslo slovenského časopisu Kapitál (2021), katalog výstavy Spektrální les (2021) a e-publikaci Bydlení na prahu (Nida Art Colony, 2020). Spolu s Jacqueline Hoàng Nguyễn se podílel na vydání knihy Crating the World (Athénée Press, 2019) a s L'Internationale na e-publikaci Decolonising Archives (L'Internationale Online, 2016). Přispívá do časopisů Artforum, Artalk, ART ANTIQUES a Flash Art Czech and Slovak Edition.

Seminar of Accidental Wisdom (SAW) je interdisciplinární série přednášek kurátorů, umělců a teoretiků, kteří s diváky vstupují do dialogu o teoretické intepretaci současných podob audiovize, fotografie a výstavní teorie. SAW je společným projektem Filmové a televizní fakulty – Akademie muzických umění v Praze a Kunsthalle Bratislava. Projekt vznikl s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky.

Photo: Jacqueline Hoàng Nguyễn: Black Atlas, The Július Koller Society, Bratislava. Photo: Leontína Berková.

1. prosince 2021