Random Image

SEMINAR OF ACCIDENTAL WISDOM #5 APART COLLECTIVE: FROM INFORMAL ENCOUNTERS TO ALTERNATIVE WAYS OF INSTITUTIONALIZATION

FAMU | Učebna 1 / Auditorium 1
Smetanovo nábř. 1012/2, 110 00
10. 11. 2021, 19:00


Zoom Stream | https://bit.ly/3wuB9Js
Facebook Live | https://fb.me/e/5EUmfkO4Z
 

Člen a členka slovenského kolektivu APART budou hosty pátého dílu série Seminar of Accidental Wisdom. Přednáška proběhne ve středu 10. listopadu 2021 od 19.00 naživo v Učebně 1 v budově FAMU v Praze a bude streamovaná živě na platformách Zoom a Facebook Live.

Do jaké míry lze v kolektivech uplatňovat nehierarchické principy? Jak vytvořit alternativní, neformální institucionální sítě? A jsou i instituce schopny jednat sebekriticky? Ema HesterováPeter Sit z APART Collective ve své přednášce-rozhovoru představí pozadí vzniku kolektivu a ideová východiska. Zaměří se na funkce kolektivních struktur, průsečíky kolektivity a institucionalizace a na různé úrovně mnohovrstevnaté praxe kolektivu včetně jeho nejvýznamnější projekty.

APART je umělecký kolektiv, jehož členové a členky se od roku 2012 zaměřují na výzkumnou, umělecko-tvůrčí, projektovou, kurátorskou, publikační a archivační činnost. Jedná se o meta-participativní platformu pracující na protoinstitucionálním základě a na principu sdílené ekonomiky. APART aktuálně tvoří Ema Hesterová, Denis Kozerawski, Chiara Rendeková, Peter Sit a Andrej Žabkay.

APART vystavoval, promítal filmy a realizoval projekty v Kunsthalle v Bratislavě, v Karlín Studios v Praze a v galerii Plusmínusnula v Žilině, Work Hard! Play Hard v Minsku, CCA Kronika v Bytomi, e-flux Bar Laika v New Yorku, MoMA v New Yorku, Galerii hlavního města Prahy, Easttopics v Budapešti a na dalších místech. Společně s BAK (basis voor actuele kunst), Utrecht, Studiom IN - VŠVU a Kristínou Országhovou kolektiv založil vzdělávací platformu Bratislava BAK Summer School. V roce 2018 spolu s Julií Arandovou spolukurátorovali 9. Futurologický kongres v Bratislavě; kurátorsky připravili skupinovou výstavu ART IS WORK v bratislavské galerii Krokus.

Pod hlavičkou APART LABEL kolektiv dosud vydal více než 20 publikací, mimo jiné knihu "Uhuru" Catariny Simao; "Bezpečné přistání" Mehraneh Atashi; "Elektronická dadaistická poezie" Babi Badalova nebo edici .txt (vydanou společně s Display a Kapitálem).

Nejnovějším a zatím největším projektem kolektivu APART je otevření vlastního galerijního prostoru Příslib kneropy s přidruženou čítárnou a studovnou, který se snaží programově prezentovat kritické pozice současného umění.

Seminar of Accidental Wisdom se vrací. Druhý díl série (SAW) je interdisciplinární série 11 přednášek kurátorů, umělců a teoretiků, kteří s diváky vstupují do dialogu o teoretické intepretaci současných podob audiovize, fotografie a výstavní teorie. SAW je společným projektem Filmové a televizní fakulty – Akademie muzických umění v Praze, Kunsthalle Bratislava a galerie lítost. Projekt vznikl s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky.

10. listopadu 2021