Random Image

SEMINAR OF ACCIDENTAL WISDOM #4 TJAŠA POGAČAR – ISKRA DELTA. WORLDBUILDING FROM THE PERIPHERY

3. 11. 2021, 19:00
FAMU, Smetanovo nábř. 1012/2, 110 00
Učebna 1 / Auditorium 1


Zoom Stream

https://bit.ly/3bxAttd

Facebook Live

https://fb.me/e/2MjleZlgZ

Slovinská kurátorka Tjaša Pogačar bude hostem čtvrtého dílu série Seminar of Accidental Wisdom. Přednáška se zaměří na 34. bienále grafiky ISKRA DELTA, které je v současné době k vidění v Lublani. Zúčastnit se bude možné naživo v Učebně 1 v budově FAMU a bude streamovaná živě na platformách Zoom a Facebook Live.

Název bienále ISKRA DELTA je odvozen od slovinské společnosti a jednoho z největších výrobců počítačů v Jugoslávii. Tato firma měla potenciál stát se významným hráčem na světovém trhu, ale po rozpadu země se po ní slehla zem. Spíše než jako zaměření na minulost v době pronásledované přízraky "ztracené budoucnosti" působí ISKRA DELTA jako fiktivní entita či jméno a zaklínadlo pro světa, který teprve přijde. Ačkoli bienále představuje pozice z různých zemí světa, drží si silné generační a regionální zaměření a perspektivu.

Na základě některých uměleckých postupů a projektů, které inspirují a spoluutvářejí tento ročník vydání bienále, představí přednáška koncepční a kurátorský rámec projektu ISKRA DELTA a zároveň se pokusí zasadit jej do širšího místního kontextu a otázek a podmínek, které jej definují.

Tjaša Pogačar je kurátorka současného umění a spoluzakladatelka a šéfredaktorka časopisu a platformy pro umění a teoretickou literaturu Šum se sídlem v Lublani. Spolupracovala mimo jiné s Muzeem současného umění Metelkova, galerií Škuc a projektovým prostorem Aksioma, kde kurátorovala samostatné i skupinové výstavy. V roce 2019/20 byla kurátorkou dvou ročníků IFCA - Mezinárodního festivalu počítačového umění v Mariboru s názvem „Automated Ecologies and Infrastructure Complex: Altered Earth”, které se zaměřily na otázky vyplývající z prolínání technologií a planetární ekologie. V současné době působí jako kurátorka a producentka intermediálního umění v Institutu Projekt Atol v Lublani. V rámci aktivit Šumu a Projektu Atol založila offsite/online výstavní projekt Plaza Protocol, který rozvíjí nové formáty v rámci nedokončeného staveniště podzemního nákupního centra na okraji města. Je také kurátorkou ISKRA DELTA - 34. lublaňského grafického bienále.

Seminar of Accidental Wisdom se vrací. Druhý díl série (SAW) je interdisciplinární série 11 přednášek kurátorů, umělců a teoretiků, kteří s diváky vstupují do dialogu o teoretické intepretaci současných podob audiovize, fotografie a výstavní teorie. SAW je společným projektem Filmové a televizní fakulty – Akademie muzických umění v Praze, Kunsthalle Bratislava a galerie lítost. Projekt vznikl s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky.

3. listopadu 2021