Random Image

SEMINAR OF ACCIDENTAL WISDOM #2: ZSOLT MIKLÓSVÖLGYI

Seminar of Accidental Wisdom #2 Zsolt Miklósvölgyi – Mark Fisher ve Stalinově městě - Kritická nostalgie a xenofuturistické umělecké praxe současné východní Evropy - 13. 10. 2021, 19.00 Online

Kurátor a autor textů o umění Zsolt Miklósvölgyi bude hostem druhého dílu série přednášek Seminar of Accidental Wisdom. Přednáška proběhne ve středu 13. října 2021 a bude se bude zabývat pojmem "kritické nostalgie" vlivného britského kulturního teoretika Marka Fishera. Přednáška jeho myšlenky rozvine v kontextu neúspěšných utopických pokusů a přízraků ztracené budoucnosti. Přednáška bude streamovaná živě na platformách Zoom, YouTube a Facebook Live.

Zsolt Miklósvölgyi je kritik, editor autor publicistických textů o umění z Budapešti. Je spolušéfredaktorem berlínsko-budapešťského uměleckého kolektivu a vydavatelského projektu "Technologie und das Unheimliche" (T+U) a editorem esejistického časopisu Café Bábel. Mezi jeho trvalé (para)akademické, umělecké a kurátorské oblasti zájmu patří postdigitální tisk, komparativní etnofuturismus a prostorové a geopoetické spekulace. Je držitelem doktorátu z literárních a kulturních studií. Působil jako hostující vědecký pracovník na Humboldtově univerzitě v Berlíně v Německu a na Wirthově institutu Albertské univerzity v Edmontonu v Kanadě. Společně s kolektivem T+U se nedávno zúčastnil výstavy ISKRA DELTA: 34. lublaňské bienále grafiky. Byl spolukurátorem hungarofuturistického projektu Ti, kteří nejsou s námi, jsou také s námi na OFF–Biennále Budapest 2021. V roce 2020 byl spolukurátorem skupinové online výstavy Leaning on the Past, Working for the Future v Kunsthalle Exnergasse ve Vídni v Rakousku.

Zsolt Miklósvölgyi se ve své přednášce bude zabývat pojmem "kritické nostalgie" Marka Fishera v kontextu neúspěšných utopických pokusů a přízraků ztracené budoucnosti, které pronásledují naši současnou východoevropskou geokulturní krajinu. V tomto ohledu se zaměří na následující otázky: Co kdyby se bez ohledu na jinak nesouměřitelné přízraky populárního modernismu a sociálního modernismu alespoň v kontextu subverzivních uměleckých praktik mohly oba plodně prolínat? Jak bychom mohli otevřít pole pro spekulativní imaginaci, kde by se přízraky myšlenek Marka Fishera a genius loci bývalého východního bloku, stále pronásledovaného přísliby sociálního modernismu, mohly vzájemně ovlivňovat? Místo odpovědi na tyto otázky z rigidního diskursivně-akademického hlediska se však prezentace zaměří na různé umělecké projekty zahrnující ducha xenofuturismu z východoevropského regionu.

Seminar of Accidental Wisdom se vrací. Druhý díl série (SAW) je interdisciplinární série 11 přednášek kurátorů, umělců a teoretiků, kteří s diváky vstupují do dialogu o teoretické intepretaci současných podob audiovize, fotografie a výstavní teorie. SAW je společným projektem Filmové a televizní fakulty Akademie muzických umění v Praze, Kunsthalle Bratislava a galerie lítost. Projekt vznikl s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky.

12. října 2021