Random Image

SEMAFOR PŘEDMĚTŮ PRO ZIMNÍ SEMESTR

S ohledem na aktuální nařízení byl pro výuku na FAMU vytvořený „semafor“, vyznačující, které předměty se budou vyučovat výhradně distančně, které v určitých podobách hybridnosti a které budou probíhat prezenčně, na základě výjimky o praktické výuce a umělecké práci.

Semafor předměty rozděluje do 3 kategorií:

 • ZELENÝ = může se realizovat prezenčně. Spadá pod výjimku o umělecké práci a praktické výuce. Je nutné dodržovat následující pravidla:
  (1) maximální počet přítomných je 15 včetně pedagoga/pedagožky;
  (2) realizovat v místě (možné s ohledem na počasí i venku) nebo v místnosti, která umožňuje 1,5 m rozestupy mezi přítomnými. Pokud je místnost menší, může být přítomných pouze tolik lidí, kolik umožňují 1,5 m rozestupy;
  (3) dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření (roušky, dezinfekce rukou, popřípadě používání gumových rukavic), jak jsou uvedena ve Výnosech č. 18, 19 a 20 a v pravidlech pro filmovou výrobu vydávaných Studiem FAMU.
   
 • ORANŽOVÝ = částečně prezenčně, resp. hybridně. O konkrétní podobě výuky bude studující informovat pedagog/pedagožka, jedná se zejména o tyto podoby: jedno nebo část setkání proběhne prezenčně (za dodržení pravidel „zelených“ předmětů) a zbytek výuky online; část účastníků výuky je přítomných na místě (typicky např. pedagog a host) a část online (studenti/ky nebo jejich část).
   
 • ČERVENÝ = kompletně distančně. Vyučující mohou využívat k realizaci výuky místnosti na katedrách vybavené technikou pro distanční výuku. Ke sdílení audiovizuálních materiálů k výuce je doporučeno využití CDÚSF (centrálního datového úložiště Studia FAMU) – pokyny k použití platformy zde.
   

Individuální konzultace v prostorách školy jsou možné.

Více na: Výnos děkanky č. 21
              Seznam rozvrhů kateder
              Semafor předmětů

 

2. října 2020