Random Image

REAKCE DĚKANKY NA ČLÁNEK V HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentstvo,

dovolte mi oslovit vás osobním sdělením, které se však týká události, jež naši fakultu před dvěma lety zasáhla.

V Hospodářských novinách vyšel v den děkanských voleb (22. února 2024) článek, který naznačuje až sugeruje, že bych měla být zodpovědná za některý z nelegálních vstupů do emailové schránky zaměstnance FAMU v době poté, co byly rozeslané ukradené emaily skupiny pedagogů a pedagožek. Hned v úvodu jednoznačně prohlašuju, že k takové věci nedošlo. 

Tento narativ se opírá o několik otázek či faktů vytržených z neveřejných dokumentů z probíhajícího vyšetřování, které jsou tři čtvrtě roku staré, a výklad, který sugeruje, je nepravdivý a mě poškozující.

Někdo by dokonce, zejména z diskusí na sociálních sítích, mohl nabýt dojmu, jako kdybych byla vyšetřovaná policií jakožto obviněná. Ne, nejsem z ničeho obviněná. Případ ukradených emailů a neoprávněných vstupů do mailové schránky jednoho zaměstnance FAMU vyšetřuje policie, která ho v dubnu 2023 odložila a na základě podání stížností prokurátorce byl znovuotevřen a policie pokračuje ve vyšetřování.

Článek se opírá o hypotézu, jíž dala prokurátorka policii vodítka, která má prozkoumat. Policie je zkoumala a nepotvrdila – ale to už článek neříká. Elegantně třeba vypouští fakt, že policie ukázala, že z mého počítače nebylo přistupováno do schránky jmenovaného zaměstnance. Proč to článek vynechává? Autorovi článku někdo musel poskytnout usnesení prokurátorky či další neveřejné dokumenty z vyšetřování. Tento někdo, kdo má patrně zájem na diskreditaci mojí osoby, však zjevně novináři neposkytl všechny relevantní informace. (Nechce se mi věřit, že by novinář tuto informaci měl a záměrně zamlčel. Spíš se stal obětí někoho, komu záleželo na tom, aby vyšel článek s takovýmto vyzněním.)

V reakci na článek se samozřejmě objevilo množství dehonestujících výkladů, domněnek a útoků. Nebudu se nijak vyjadřovat k obviněním a xenofobním projevům v diskusích na sociálních sítích, avšak i někteří kolegové z fakulty mě vyzvali k vyjádření. Nicméně nemůžeme jít cestou selektivní prezentace neveřejných informací z běžícího vyšetřování. Pokud někdo navrhuje, abychom se začali zabývat jednotlivými z kontextu vytrženými skutečnostmi, hypotézami nebo vodítky, které figurují ve vyšetřování, jako jakýsi amatérští detektivové, tento přístup odmítám. Nikdo nemá k dispozici kompletní dokumentaci policie a prokuratury. Vybírat z těch, co má kdo k dispozici na základě svého spojení s případem, jednotlivosti, které se pak šikovně odprezentují v nejasné časové souslednosti anebo bez dalších faktů, kvůli kterým je jejich vyznění úplně jiné, je nepřijatelně manipulativní postup, kterého se nemůžu účastnit.

Prosadila jsem na FAMU mnoho věcí, které se určitým lidem nelíbí. Když byl zaveden institut ombudsmanky (která např. za minulý rok řešila 51 podnětů), na různých fórech včetně médií se vůči tomuto institutu vymezovali, uváděli, že je či bude omezována jejich svoboda. Čelila jsem vydírání, zastrašování; v této i jiných souvislostech mi bylo několikrát vyhrožováno s formulací, že budu zničena – s tímto je článek konzistentní. Nicméně mnohá opatření prosazená byla.

V této situaci jsem zvažovala, jaká by měla být moje reakce. Stáhnout se kvůli tomu, že někdo o vás šíří lži, by bylo nezodpovědné, jakkoliv trpělivě ukazovat na to, v čem a jak je nějaká interpretace manipulativní, je vyčerpávající a úmorné. Bránit se je zároveň téměř nemožné, neboť lidé, kteří chtějí věřit nějaké verzi a označit mě za „bad guy“, tak stejně udělají.. Detaily vytržené z kontextu neveřejných dokumentů přebíjet jinými detaily vytrženými z kontextu nemá smysl a taky je to nepřípustné.  

Do vyšetřování teď zveřejněním tohoto článku vstoupil veřejný tlak na prokurátorku, rozhořčení lidí, kteří na základě těchto informací došli ke znejistění, vytvořil se tlak na vyšetřovatele.

Nebudu se nijak vymezovat vůči paní prokurátorce nebo policii. Je v pořádku, že když prokurátorku nějaká interpretace zajímá, nechá ji prošetřit. Je v pořádku, že policie vyšetřuje, a je třeba ji poskytnout veškerou součinnost, aby mohla dobře pracovat. Znamená to, že systém funguje. Ten systém lze i zneužít, například pouštět dílčí informace z vyšetřování v jeho běhu. Systém lze i přelstít tím, že když se "nedaří", aby vyšetřování došlo k nějakým závěrům, tak se "alespoň" vytvoří takový narativ, který se zveřejní a vytvoří se veřejný tlak na vyšetřující orgány.

Mně zůstává moje svědomí a vědomost o tom, co se kdy a jak stalo a jak to se mnou souviselo. Na závěr zopakuju, že jsem nikdy nevstoupila do mailové schránky žádného zaměstnance/kyně FAMU.

Mou odpověď na článek Hospodářské noviny uveřejnily 27. března 2024: https://archiv.hn.cz/c1-67308610-odpoved.

1. března 2024