Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 5. 7. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které proběhne v pondělí 5. července 2021 od 13:00 online

Odkaz pro připojení ZDE.

Program:

1. Seznámení AS s výsledky studentských evaluací za ZS 2020/21 a s jejich novou podobou na zasedání 17. 5. 2021
2. Zpráva o činnosti Rady vysokých škol
3. Neznalost vnitřních předpisů současnou UR FAMU
4. Knihovní rada FAMU složená v rozporu s vnitřními předpisy + výzva k nápravě
5. Nutnost zdůvěryhodnění funkce ombudsmanky na FAMU
6. Schvalování podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Cinema and Digital Media
7. Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu Kamera
8. Schvalování podmínek přijímacího řízení CDM
9. Strategický záměr FAMU
10. Status akademického pracovníka/ akademické pracovnice
11. Jednotnost informací na webu FAMU
12. Nesrovnalosti ve vnitřních předpisech dle právní analýzy RVH
13. Mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení
14. Různé

Podklady jsou k dispozici zde.

23. června 2021