Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 30. 3. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které proběhne v úterý 30. března 2021 od 18h formou on-line videokonference (odkaz pro připojení).

Na programu zasedání budou následující body:

1. Jmenování nových členů umělecké rady
2. Jmenování člena disciplinární komise na návrh děkanky
3. Nominace kandidáta do rady vysokých škol
4. Schválení podmínek přijímacích řízení do navazujících magisterských studijních oborů FAMU
5. Schválení změny termínů vyhlášených podmínek přijímacích řízení do bakalářských studijních programů - KSS a KP
6. Připomínky k doktorským studijním programům na FAMU
7. Schvalování podmínek přijímacího řízení do DSP (doktorský studijní program)
8. Různé

Materiály jsou k dispozici zde.

23. března 2021