Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 30. 11. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční 30. listopadu od 18:00 online na tomto odkazu.

Program zasedání:

1. Změna podmínek přijímacího řízení DSP
2. Princip schvalování podmínek přijímacích řízení
3. Elektronické volby
4. Nesrovnalosti ve vnitřních předpisech dle právní analýzy RVH
5. Aktualizace Jednacího řádu AS FAMU
6. Mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení
7. Různé

Přílohy k jednání naleznete zde.

23. listopadu 2021