Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 3. 6. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které proběhne ve čtvrtek 3. června 2021.

Zasedání se uskuteční od 16:00 prostřednictvím tohoto odkazu

Na programu zasedání budou následující body:

1. volba nového předsednictva AS FAMU;
2. vedoucí KAT;
3. nutnost zdůvěryhodnění institutu ombudsmanky na FAMU;
4. schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského programu Konzervování a restaurování fotografie;
5. projednání akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programu: Audiovizuální studia a Konzervování a restaurování fotografie;
6. stížnost pedagogů Katedry kamery / VŘ na vedoucího Katedry kamery;
7. koncepce využití prostorů Lažanského paláce a vypovězení nájemní smlouvy restaurace Parnas;
8. neznalost vnitřních předpisů současnou UR FAMU;
9. knihovní rada FAMU složená v rozporu s vnitřními předpisy + výzva k nápravě;
10. mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení;
11. jednotnost informací na webu FAMU;
12. status akademického pracovníka/ akademické pracovnice;
13. seznámení AS s výsledky studentských evaluací za ZS 2020/21 a s jejich novou podobou na zasedání 17. 5. 2021;
14. různé.

Podklady jsou k dispozici zde.

27. května 2021