Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 28. 4. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. od 9:00 na FAMU v místnosti 329, pro AO také hybridně na tomto odkazu: 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Program zasedání:

1) Projednání usnesení AS AMU k přípravě rozpočtu a projednání rozpočtu FAMU

2) Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Dokumentární tvorba

3) Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu Fotografie

4) Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu Photography

5) Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Photography

6) Projednání akreditačního spisu navazujiciho magisterského programu Konzervování a restaurovaní fotografie

7) Schválení obecných a specifických podmínek přijímacích řízení do navazujících magisterských studijních programů FAMU

Podklady pro zasedání naleznete na tomto odkazu.

14. dubna 2022