Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 27. 9. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které proběhne 27. září od 19:00 formou online videokonference. > Odkaz pro připojení <

Program zasedání:

1. Schvalování Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty;
2. Princip schvalování podmínek přijímacích řízení;
3. Schvalování podmínek pro přijetí do magisterského studijního programu Montage, Cinematography a Photography pro AR 22/23;
4. Schvalování změn podmínek pro přijetí do bakalářského studijního programu Zvuková tvorba pro AR 22/23 - upřesnění témat;
5. Schvalování změn obecných podmínek pro přijetí do bakalářských studijních programů pro AR 22/23 - přijímaní přihlášek elektronicky;
6. Projednání ročních učebních plánů - AR 2021/2022;
7. Ombudsman/ka - Antidiskriminační platforma;
8. Noví členové disciplinární komise;
9. Neznalost vnitřních předpisů současnou UR FAMU;
10. Knihovní rada FAMU složená v rozporu s vnitřními předpisy + výzva k nápravě;
11. Status akademického pracovníka/ akademické pracovnice;
12. Nesrovnalosti ve vnitrnich predpisech dle právní analýzy RVH (Volume 2);
13. Mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení;
14. Elektronické volby;
15. Různé.

Podklady jsou k dispozici zde.

20. září 2021