Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 23. 6. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční ve čtvrtek 23. 6. od 09:00 na FAMU v místnosti U1, pro AO také hybridně na tomto odkazu.

Návrh programu:

1. Schválení podmínek přijímacího řízení KSD
2. Schválení podmínek přijímacího řízení KR
3. Schválení podmínek přijímacích řízení do bakalářských a magisterských studijních programů FAMU
4. Schválení podmínek přijímacích řízení do bakalářských studijních programů pro uchazeče z Ukrajiny
5. Schválení podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Dokumentární tvorba
6. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření 2021
7. Projednání a schválení Výroční zprávy 2021
8. Nominace do etické komise FAMU
9. Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
10. Vyjádření studentů a studentek FAMU k současné situaci
11. Dopis "Vyjádření nedůvěry dekance" a odpověď děkanky
12. Aktualizace jednacího řádu AS FAMU
13. Nekorektní jednání paní děkanky vůči mojí osobě coby bývalému garantovi CDM (Pavel Marek)
14. Různé

Přílohy k zasedání: https://drive.google.com/drive/folders/1uzTsU55mI-WMkdCQTwSEpfiaix8Y8oD0?usp=sharing
 

7. června 2022