Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 22. 9. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. od 14:00 hybridně na FAMU v učebně U1 a online na tomto odkazu.

Návrh programu:
01 Schválení podmínek přijímacích řízení do studijních programů v angličitně
02 Projednání jmenování vedoucího Katedry fotografie
03 Projednání nové proděkanky pro studijní záležitosti
04 Zpráva vedoucí katedry Famu International
05 Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
06 Dopis "Vyjádření nedůvěry současnému vedení" a odpověď vedení FAMU
07 Vyjádření studentů FAMU k současné situaci ohledně mailových konverzací
08 Iniciativa Nemusíš to vydržet
09 Aktualizace jednacího řádu AS FAMU
10 Různé

Přílohy k zasedání: https://drive.google.com/drive/folders/1L6PN2nFi_aXrMyOQV-tzHhHBxyGgffiR

9. září 2022