Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 22. 1. 2021

Zasedání Akademického senátu FAMU proběhne 22. ledna 2021 od 15:00 formou veřejné videokonference.

Program zasedání:

1. Schvalování nových termínů přijímacích řízení do bakalářských studijních programů Animace, Produkce, Střihová skladba a Zvuková tvorba.
2. Diskuze nad formou nadcházejících voleb do AS FAMU
3. Diskuze nad provedenou finanční analýzou studijních programů pro zahraničí studenty
4. Schvalování technické novely jednacího řádu Umělecké rady
5. Podnět Jiřího Vlacha 
6. Různé 


Podklady pro jednání jsou zveřejněny zde.
 

15. ledna 2021