Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 21. 3. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční 21. března od 19:00 online na tomto odkazu.

Program zasedání:

1 Projednání Akreditačního spisu Scénáristika a dramaturgie
2 Projednání Akreditačního spisu Filmová režie
3 Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
4 Jmenování studentského zástupce do Komise pro vnitřní hodnocení
5 Pozice právníka na AMU
6 Různé
 

Přílohy k jednání naleznete zde.

14. března 2022