Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 20. 1. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční 20. ledna 2022 od 18:00 online na tomto odkazu.

Návrh programu:

1. Volby do AS FAMU - praktická příprava
2. Právní aspekty volby ombudsman/ky
3. Výsledek výběrového řízení na vedoucího CAS
4. Zpráva o vnějším hodnocení NAÚ
5. Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
6. Aktualizace jednacího řádu AS FAMU
7. Různé:
- Mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení
- Kultura jednání senátorů

Přílohy k jednání naleznete zde.

13. ledna 2022