Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 18. 12. 2020

Zasedání Akademického senátu FAMU proběhne 18. prosince 2020 od 14:00 formou veřejné videokonference.

Program zasedání:

1. Změna podmínek dalších kol přijímacích řízení do bakalářských studijních programů FAMU
2. Schválení členů disciplinární komise
3. Projednání kandidátů na zástupce AMU v radě vysokých škol
4. Schvalování změn volebního řádu AS FAMU
5. Vyhlášení termínu voleb do AS FAMU
6. Schvalování změn jednacího řádu AS FAMU
7. Včlenění katedry Herního designu do Statutu FAMU
8. Informování o provedené finanční analýze studijních programů pro zahraničí studenty
9. Různé 

Podklady pro jednání jsou zveřejněny zde, vč. podkladů k bodu 1.

11. prosince 2020