Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 17. 2. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční 17. února 2022 od 18:00 online na tomto odkazu.

Návrh programu:
1. Volba ombudsmanky FAMU
2. Volby do AS FAMU - jmenování volební komise
3. Projednání akreditačního spisu magisterského programu Zvuková tvorba
4. Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
5. Omezení akreditace DSP Výzkum a teorie audiovize – Zpráva o vnějším hodnocení NAÚ
6. Právní aspekty volby ombudsman/ky
7. Aktualizace jednacího řádu AS FAMU
8. Různé:
-Mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení
- Kultura jednání senátorů

Přílohy k jednání naleznete zde.

7. února 2022