Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU

Zasedání Akademického senátu FAMU proběhne 4. prosince 2020 od 14:00 formou veřejné internetové konference.

Program zasedání:

1. Podnět studentů ohledně rozhodnutí stipendijní komise ve věci prospěchového stipendia
2. Navržení nového člena stipendijní komise senátem z řad studentů
3. Projednání akreditačních spisů:
   - Navazující magisterský studijní program Animovaná tvorba
   - Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize (včetně podmínek přijímacího řízení)
4. Podmínky přijímacích řízení anglických studijních programů Montage, Cinematography, Photography a nového českého studijního programu Herní design
5. Změna podmínek dalších kol přijímacích řízení do bakalářských studijních programů FAMU
6. Aktuální situace ohledně přípravy vyhlášení doplňujících voleb do AS FAMU
7. Podnět vedoucích kateder a garantů oborů ohledně rozsudku mezi Michalem Bregantem a AMU + podnět Zdeňka Holého ohledně působení Michala Breganta v UR FAMU
8. Informace k procesu změny jednacího řádu AS FAMU
9. Různé

Podklady pro jednání jsou zveřejněny zde.

27. listopadu 2020