Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 14. 10. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se bude konat 14. října 2021 od 19:00 online. Připojíte se prostřednictvím tohoto odkazu.

Návrh programu:

1. Schvalování podmínek přijímacích řízení - zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium v češtině
2. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Produkce
3. Noví členové disciplinární komise
4. Schvalování Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty
5. Ombudsmanka - Antidiskriminační platforma
6. Vyjádření děkanky k podnětům „Status akademického pracovníka/ akademické pracovnice“ a „Neznalost vnitřních předpisů současnou UR FAMU“
7. Elektronické volby
8. Mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení
9. Nesrovnalosti ve vnitrnich predpisech dle právní analýzy RVH (Volume 2)
10. Různé

Podklady pro zasedání naleznete zde

30. září 2021