Random Image

PROFESNÍ IDENTITA A PRINCIPY FUNGOVÁNÍ OMBUDSOSOB - KOLOKVIUM ŠKOLSKÉ OMBUDSMANSKÉ PLATFORMY

Zveme vás na Kolokvium Školské ombudsmanské platformy: Profesní identita a principy fungování ombudsosob, které se bude konat 27. ledna 2023 ve Studiu FAMU, Klimentská 1205/4 Praha 1. Bude možné se připojit i online. Akce se bude konat pouze v českém jazyce (jedna přednáška proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení). V případě zájmu o účast se registrujte na skolstiombudsmani@gmail.com do 16. ledna 2023. V registraci prosíme uveďte, zda se účastníte prezenčně či on-line.

Kolokvium je určeno primárně pro osoby, které vykonávají funkci ombudsmana/ombudsmanky (či funkci obdobnou) na vysoké škole v České republice. Bude ale informativně obohacující i pro vysoké školy, které o zřízení této funkce teprve uvažují anebo již realizují konkrétní kroky k jejímu vytvoření. V neposlední řadě je kolokvium určeno pro státní orgány a zástupkyně a zástupce odborné veřejnosti usilující o zajištění bezpečného a férového prostředí na vysokých školách v Česku.

Program kolokvia:

1) 9.00-9.30 Registrace a připojování on-line

2) 9.30-10.00 Přivítání a úvodní slovo

● Ingeborg Radok Žádná, rektorka, Akademie múzických umění v Praze
● Andrea Slováková, děkanka, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
● Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
● Jiří Kučera, kancelář náměstkyně ministra pro sekci vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT

3) 10.00-10.15 Bezpečné a férové prostředí na vysokých školách v roce 2022

● Marcela Linková a Eva Oliva, Národní kontaktní centrum - gender a věda

4) 10.15-11.45 Panelová diskuse: Profesní identita a principy fungování ombudsosob

● Klára Čmolíková Cozlová, koordinátorka pro genderovou rovnost, inkluzi a diverzitu, Akademie výtvarných umění v Praze
● Alena Macháčková, ombudsmanka, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
● Petr Pavlík, ombudsman, Technická univerzita v Liberci
● Jaroslav Šotola, ombudsman, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

5) 11.45-12.30 Přestávka na oběd

6) 12.30-14.15 Přednáška a navazující workshopy: Vyřizování podnětů v praxi ombudsosob

● Jean Grier, viceprezidentka ENOHE a bývalá ombudsmanka, Univerzita v Edinburghu

7) 14.15-14.45 Přestávka na kávu

8) 14.45-16.15 Představení Školské ombudsmanské platformy a diskuse

● Jaroslav Šotola, ombudsman, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
● Pavla Špondrová, ombudsmanka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
● Petr Polák, ombudsman, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

9) 16.15-16.30 Shrnutí a ukončení kolokvia

● Pavlína Junová, ombudsmanka, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
● Michaela Antonín Malaníková, zástupkyně ombudsmana, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Foto: Sincerely Media

11. ledna 2023