Random Image

PŘÍŠTÍM DĚKANEM FAMU BYL ZVOLEN SOUČASNÝ PRODĚKAN PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY, FILMOVÝ HISTORIK DAVID ČENĚK

Dnes, 22. února v podvečerních hodinách, zasednul Akademický senát FAMU, aby zvolil nové vedení FAMU pro následující čtyři roky. Na děkanku/děkana kandidovala scenáristka, spisovatelka a kmenová pedagožka katedry scenáristiky a dramaturgie Tereza Brdečková a filmový historik a současný proděkan pro zahraniční vztahy na FAMU David Čeněk. S celkovými 7 hlasy ku 2 byl senátem FAMU zvolen a rektorce AMU doporučen ke jmenování David Čeněk. Do děkanského křesla by měl usednout 20. května. Vystřídá současnou děkanku školy Andreu Slovákovou.

David Čeněk vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a obor Filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je expertem Státního fondu kinematografie a byl členem komise Odboru média a audiovize Ministerstva kultury ČR. Spolupracoval či spolupracuje jako programový dramaturg, překladatel a tlumočník s řadou českých festivalů (např. MFF KV, Febiofest, Letní filmová škola, MFF Zlín, MFDF Ji.hlava).

Od roku 2005 působí jako odborný asistent na Katedře filmových studií FF UK.  Je spoluautorem publikací o kinematografii (Jean-Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais, Robert Bresson aj.). V rámci mezinárodního projektu CINED zastupoval Českou republiku a podílel se na zavádění filmové výchovy do českého prostředí.

Od roku 2020 působí jako proděkan pro zahraniční vztahy na FAMU. Zabýval se vývojem mentoringového programu, který na škole umožnil působení řady světově uznávaných tvůrkyň a tvůrců různých filmařských profesí (např. maďarský režisér Béla Tarr, francouzská kameramanka Agnès Godard či portugalský režisér Pedro Costa).

Kontakt:

Klaudie Osičková
vedoucí komunikace
FAMU
+420775113779
klaudie.osickova@famu.cz

22. února 2024