Random Image

PŘIPOMÍNÁME: VÝZVA: PITCH_IT@BERLINALE

International Pitching Training and Producers Workshop je mezinárodní workshop pro pitching a produkci, který pořádá Filmakademie Baden-Württemberg, Filmová a televizní fakulta AMU (FAMU) a Goethe-Institut.

Kdo se může zúčastnit?

Cílem tohoto workshopu je poskytnout mezinárodní platformu začínajícím režisérům, scénáristům a producentům v Maďarsku, České republice a Německu. V projektu bude zastoupena každá z těchto zemí. Osm vybraných projektů (maximálně 2 účastníci na projekt) v oboru animovaných, dokumentárních, hraných a experimentálních filmů bude mít příležitost dále rozvíjet svoje dovednosti a náměty při intenzivní výuce. Na konci workshopu budou účastníci prezentovat svoje aktuální a dokončené projekty, které však ještě neměly premiéru, pořadatelům mezinárodních filmových festivalů a filmovým sponzorům na akci Pitching Event v rámci MFF Berlinale 2023. Následovat budou individuální setkání se zástupci filmového průmyslu, na nichž budou mít účastníci možnost navázat kontakty s producenty a distributory a budovat si profesní dráhu ve filmovém odvětví.

Vylepšete si své dovednosti v online i offline lekcích

V rámci online i praktických workshopů si účastníci budou moci zlepšit znalosti a dovednosti v oborech, které jsou pro mladé filmaře nejdůležitější, jako je např. produkce a marketing, ekologické natáčení a otázky diverzity. Navíc se frekventanti naučí, jak k pitchingu přistupovat přesvědčivě a efektivně – a to jak online, tak offline.

Kromě lekcí v pitchingu se uskuteční také intenzivní 5denní workshop pro producenty, který se zaměří na témata, jako např. jak prodat projekt zahraničním kupcům, jak připravovat efektivní strategie sdružování filmů do balíčků a které dovednosti jsou zásadní k tomu, aby filmy uspěly při výběru na festivaly a zahraniční trhy.

Seznamte se s průmyslem

Součástí workshopu bude také networkingové setkání v rámci jednoho z nejprestižnějších festivalů v Evropě (kategorie A), MFF Tallinn Black Nights. Účastníci budou mít nejen možnost zúčastnit se jednoho z nejzajímavějších a rostoucích filmových trhů na kontinentu, ale i příležitost hovořit přímo s filmovými profesionály a pořadateli festivalů.

Pitching Event živě v rámci Berlinale

Workshop se završí v roce 2023 přímo v průběhu MFF Berlinale, kde budou účastníci svoje projekty prezentovat prestižní mezinárodní porotě tvořené odborníky z festivalů jako IDFA, Locarno, Sundance a Berlinale a úspěšnými distributory.

Harmonogram

 • červenec 2022: zahajovací akce v Budapešti + 5denní workshop pro producenty, celodenní výuka
 • září 2022: individuální online školení s mentory
 • září 2022–leden 2023: online školení v pitchingu – večerní výuka jednou týdně
 • listopad 2022: networkingová akce na MFF Tallinn Black Nights 2022, Estonsko
 • leden 2023: 5denní workshop pro producenty v Praze, celodenní výuka
 • únor 2023: Pitching Event v rámci MFF Berlinale 2023

Mentoři (vybraní)

 • Sibylle Kurz (GER): Školení v pitchingu
 • Vicky Miha (GR): Festivalové PR a marketing
 • Dóra Nedeczky (HU): Filmové balíčky
 • Elsa Kremser/Levin Peter (AUT/GER): Psaní expozé
 • Lucie Králová (CZ), filmová režisérka, konzultantka, scénáristka, vyučující, docentka na Katedře dokumentární tvorby FAMU
 • Radim Procházka (CZ), filmový producent a pedagog FAMU International

Kritéria pro účast

 • sídlo v ČR, Německu či Maďarsku
 • vynikající umělecká úroveň projektu v kategoriích animace, dokumentu, celovečerního a experimentálního filmu
 • neúčast na filmovém festivalu v období do července 2022
 • koncepce projektu nebyla prezentována na veřejném trhu
 • dokončené středoškolské vzdělání výhodou
 • kurz není určen filmařům, kteří již natočili více než jeden hraný film

Požadované dokumenty v angličtině

 • stručný životopis dvou členů týmu
 • stručný popis obsahu a stavu projektu (max. 300 slov)
 • video vysvětlení motivace k účasti s alespoň jedním členem týmu (max. 3:00 min.)
 • trailer nebo teaser filmu (max. 2 min. – pouze v případě dokončených filmů)

Přihlašujte svoje dokumenty

Porota pro předběžný výběr

 • Ildikó Enyedi (HU) // maďarská filmová režisérka, vítězka festivalu Berlinale
 • Radim Procházka (CZ) // režisér a producent, FAMU International
 • Dr. Evelin Hust (GER) // ředitelka Goethe-Institutu v Budapešti

VÝZVU SI MŮŽETE TAKÉ STÁHNOUT ZDE.

Kdo jsou pořadatelé?

Filmakademie Baden-Württemberghttps://www.filmakademie.de

Od svého založení v roce 1991 se Filmakademie Baden-Württemberg vypracovala na jednu z předních světových filmových akademií. Její studenti každoročně vytvoří cca 250 filmů v řadě žánrů. Několik z nich získalo ocenění na filmových festivalech. Hlavním cílem programu je připravit studenty co nejlépe na úspěšnou profesní dráhu ve filmovém a mediálním průmyslu.

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze: https://www.famu.cz/en

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU) a pátou nejstarší filmovou školou v Evropě. Filmy z dílny FAMU jsou každoročně oceňovány desítkami ocenění na filmových festivalech po celém světě. Studijní programy FAMU kombinují praktický i teoretický přístup, díky nimž studenti získají komplexní soubor dovedností a znalostí potřebných pro práci ve všech profesích filmu, televize, fotografie a nových médií.

Goethe-Institut: www.goethe.de/budapest a www.goethe.de/tschechien

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.
Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa. Naše kulturní a vzdělávací programy podporují mezikulturní dialog a umožňují kulturní spolupráci. Posilují výstavbu společenských struktur a podporují celosvětovou mobilitu.Jsme přitom partnery pro všechny, kteří se aktivně zabývají Německem, německým jazykem a německou kulturou. Pracujeme na vlastní odpovědnost a politicky nezávisle.

14. dubna 2022