Random Image

PŘIPOMENUTÍ VYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AS FAMU

V důsledku vypršení mandátu pěti členům Akademického senátu FAMU (dále AS FAMU) vyhlašuje AS FAMU doplňovací volby. Uskuteční se v termínech 3. a 4. března 2021.

O způsobu, jakým volby proběhnou (zda prezenčně, distančně či prostřednictvím elektronického hlasování), rozhodne AS FAMU v souladu s Volebním řádem AS FAMU dle aktuální epidemiologické situace a bude o podrobnostech informovat akademickou obec FAMU.

Do AS FAMU se volí 2 členská místa AS FAMU z řad akademických pracovníků/pracovnic a 3 členská místa AS FAMU z řad studentů/studentek. Kandidovat může každý člen/členka akademické obce FAMU, rovněž každý člen/členka má právo volit.

Uzávěrka pro přijímání nominací kandidujících do AS FAMU v listinné podobě s podpisem navrhovatele a písemným souhlasem navrhovaného byla stanovena na 3. 2. 2021 15:00 pro doručení k rukám předsedkyně AS FAMU na sekretariát děkanátu FAMU.

Dne 4. 2. 2021 bude na webu FAMU v aktualitách a na úřední desce FAMU zveřejněna kandidátka nominovaných a dne 24. 2. 2021 v 18:00 proběhne shromáždění (dle aktuální epidemické situace v učebně U1 či online) akademické obce FAMU, na kterém se představí nominovaní kandidáti a kandidátky.

Nominační lístek naleznete zde.

15. ledna 2021